Målsætninger for konferencen

 1. Præsentation af islamiske moderate tanker for at styrke en fredelig sameksistens og en lovlydig muslimske samfund i samarbejde med det bredere danske samfund i skyggen af guddommelige religioner og humanitære værdier efter islamiske principper.
 2. Videnskabelig analyse og kritik af Takfiri, radikalisme og frembringen af hadefulde tanker.
 3. granske baggrunden for Takfiri og radikale fundamenter og deres bevægelser i vores moderne verden.
 4. En videnskabelig kampagne mod ideologiske- og medier bevægelser som er rettet mod visning af Takfiri’er som “islam”.
 5. Udvikling og udvidelse af den oprindelige islamiske rolle i forvaltningen og påvirkningen på vestlige tilgange til islam.
 6. Uddannelse og forklaring af risici samt udfordringer forårsaget af Takfiri tanker, hade bevægelser og radikalisme i den vestlige samfund.
 7. Enhed og samarbejde mellem shia og sunni lærde i at tage en samlet og fast standpunkt mod Takfiri og radikale bevægelser.

Tema og detaljerede emner

Tema:

Ekstremismens fare for menneskehedens fred og sameksistens

Detaljerede emner

 • Historien om radikalisme og Takfir i islam
 • Den hellige Profet & hans rene afkom mod radikalisme og Takfir
 • rolle myndigheder i etableringen og stigende radikalisme og Takfir
 • Mørke symboler af religiøs radikalisme
 • Analyse af positive effekter af islamisk enhed mod Takfiri bevægelser
 • Radikal Takfiri
 • Menneskelig fordrivelse og øget migration som følge af had og radikalisme
 • Kvinder og børn som ofre for radikalisme og Takfiri
 • Radikalisme af tilhængere af religioner
 • Praktiske løsninger for at undgå religiøs radikalisme
 • Konsekvenserne af Takfiri bevægelser på muslimer, der bor i vesten

Konferencearrangører

Den europæiske Union af Shi’a muslimske lærde og teologer i samarbejde med Imam Ali moskeen i Danmark

Deltagere

 • Velegnet Shia og sunni lærde bosat i Europa
 • Internationale fremtrædende Shia og sunni lærde
 • Ikke-muslimske intellektuelle personer

Konference dato

Den. 22 & 23 Maj 2017

Konference sprog

Artikler: Engelsk, Arabisk, Farsi og Tysk

Konference dag: Arabisk som Hoved sprog med samtidig oversættelse til engelsk, farsi, tysk og dansk.

Fra lufthaven til moskeen

 • 5A offentlige busser er tilgængelige fra lufthavnen til moskeen.
 • Metro og tog fra lufthavnen til moskeen (Nørrebro Station) er også tilgængeligt.

Betingelser for at acceptere en artikel

Vigtige punkter

 • Artikler må ikke have været trykt eller præsenteret i nogen konferencer i Europa.
 • Konferencen forbeholder sig ophavsretten til accepterede artikler.
 • Konferencen holder ikke ansvar for indholdet af de publicerede artikler.
 • Konferencen Studienævn har frie tøjler til at acceptere, afvise redigering eller korrigere nogen artikler som er modtaget.

Generelle nødvendige oplysninger

 Forfatter(ernes) fulde navn(e):

 • Hoved forfatterens fulde navn:
 • Nyeste faglige niveau, navn og adresse på institutionen:
 • E-mail:
 • postadresse, telefonnummer og Fax:
 • Forfattere opfordres til at sende deres artikler sammen med deres skriftlig anmodning om deltagelse i konferencen til confe@imamalimoske.dk

Artiklens stil

Artiklen bør:

 • Være mellem 15 til 25 A4-sider og max 800 ord,
 • Være skrevet i en Word-dokument sammen med en PDF-kopi.
 • have en titel og en abstrakt på højst 150 ord, herunder Nøgleord (maks. 7 ord).
 • inkludere en introduktion, hovedtema, konklusion og referencer,
 • have en indeks for alle særlige navne og terminologier.

Frist for at acceptere artikler

 Fredag den 14-04-2017

Drømmen om et islamisk center hvor alle muslimer kan være i uanset baggrund, kultur, race, eller etnicitet kan spores tilbage til de tidligere muslimer i Danmark. Denne store drøm blev realiseret i 1994 gennem uselvisk hårdt arbejde og endeløs støtte fra Hujjat ul Islam Haj Seyyed Mohammad Mehdi Khademi søn af afdøde Ayatollah Haj Seyyed Hussein Khademi Esfahani, ved fusionen af tre islamiske centre som blev til Imam Ali Moskéen.
I forlængelse af et foredrag tilbage i 1994, blev Sayyed Khademi inviteret til Danmark – med henblik på at holde en præsentation for herboende shia muslimer. Forløbet fandt sted over en kort periode, hvor deltagerne afsluttende vis var tilfredse med både indhold og struktur af foredragene. I efterspillet heraf blev Sayyed Khademi inviteret tilbage til Danmark. Hans foredrag og seminarier i Danmark var velansete, og der var stødt et større antal deltagere. Herefter blev han også tilbudt at være med til at stifte et kulturhus for shia muslimer i Danmark. Efter nærmere overvejelse kom Sayyed Khademi tilbage til Danmark, hvor han besluttede sig for at bosætte sig permanent. Sayyed Khademi og en gruppe af frivillige herboende danske muslimer satte sig for at leje et lokale, som de kunne anvende som kulturhus for religiøse højtider. I løbet af de efterfølgende år voksede denne mindre skare af entusiastiske frivillige.
En forening blev oprettet, samt en bestyrelse. Repræsentanterne i bestyrelsen afspejlede diversiteten af de forskellige shiitiske grupperinger fra forskellige kulturelle baggrund – her iblandt, iranere, irakere, libanesere, pakistanere og afghanere. Sayyed Khademi blev formand for foreningen ”Imam Ali moskéen” som blev stiftet tilbage i år 2000. En fond blev kort herefter oprettet, hvor medlemmer og frivillige kunne donere til køb af et større og mere egnet kulturhus. Året efter blev grunden på Vibevej 25-27 Nørrebro opkøbt. Ejendommen som var en gammel fabrik blev indvendigt indrettet til en moské. Bygningen udadtil blev kun vedligeholdt og afspejlede ikke nogen særlig identitet af en moské. Der forelå allerede her et ønske om en større renovation af bygningen eller helt at rive bygningen ned, for herefter at bygge en rigtig moské. De tidlige visioner og målsætninger blev nu formaliseret, hvorefter forskellige bevillinger og tilladelser skulle søges fra offentlige instanser. Samtidig ville moskéen indsamle donationer fra privatpersoner i Danmark, i håb om at bygge en moské i den nære fremtid.
I 2005 oplevede vi karikaturtegningerne, hvor muslimer blev centrum i den offentlige danske debat. Bestyrelsen satte sig her proaktivt ind for at arbejde med integration og sameksistens mellem herboende danskere og muslimer; dette via. målrettet kampagner, åbenhus arrangementer og lign aktiviteter. Her blev værdier som åbenhed, gennemskuelighed og respekt sat på dagsordnen – dette i kontekst af demokratiet vi, både som muslimer og ikke-muslimer, værner om. To år efter i 2007, begyndte arbejdet på det nye mosképrojekt for alvor. De forskellige tilladelser, bevillinger, leverandør etc. blev opgjort, hvorefter en større økonomisk indsamling blev iværksat. Der skulle her samles et betydelig større kapital, for at kunne igangsætte selve byggeriet. En offentlig appel til danskere, muslimer som ikke-muslimer, blev søsat, hvor privatpersoner fra nær og fjern støttede op om projektet. I 2010 blev der indgået aftaler med leverandørerne som primært var danske. I enkelte tilfælde blev der indgået kontrakter med ikke-danske virksomheder, dette for at kunne anskaffe specielmateriale som eksempelvis teglsten, marmor og lign., der ikke var til at fremskaffe andet sted i Skandinavien.
Meget er sket siden 1994 og moskeen er i dag blevet en af Danmarks største moskeer, hvor muslimer på tværs af etnicitet dukker til vores arrangementer, det har skabt et helt nyt behov som vi ihærdigt prøver på at imødekomme, den nye generation af muslimer er unge mennesker som enten er opvokset i Danmark, og hvis identitet er en blanding af den danske kultur og deres oprindelseslandes kultur, et udfordring som ikke har været uforudset, men en naturlig konsekvens af at unge muslimer ser sig selv som danske muslimer frem for irakiske-, libanesiske- eller iranske muslimer. er ser sig selv som danske muslimer frem for irakiske-, libanesiske- eller iranske muslimer.

Vibevej 23, 3
København 2400

info@iamdconf.com